หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป (Form)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไป

มีการรับสมัคร 8 สาขาวิชา เลือกได้ 2 สองสาขาวิชา
  • ข้อมูลส่วนตัว

  • ประวัติการศึกษา

  • คะแนนภาษาอังกฤษ